Liên hệ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ SẠCH SÀI GÒN

 Địa chỉ: The Manor II, G5-21, Floor 5, Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District,  Ho Chi Minh City

 Hotline: 0971 122 643 / 0902 739 374 

 Email: cleanmat11@gmail.com

Website : cleancontrolsg.com

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Tiêu đề
 Nội dung

Liên hệ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ SẠCH SÀI GÒN

 Địa chỉ: The Manor II, G5-21, Floor 5, 91 Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District , Ho Chi Minh City

 Hotline: 0971 122 643/ 0902 739 374

 Email: cleanmat11@gmail.com

 Website: cleancontrolsg.com

Dịch vụ
kết nối với chúng tôi

© Copyright 2012 www.cleancontrolsg.com , all rights reserved